Valg Valg Banner Valg

Velkommen til den elektroniske valgportalen ved Høgskolen i Innlandet

For de utålmodige; start evalg

En forutsetning for å kunne avgi stemme i et elektronisk valg ved HINN er at man har en gyldig brukerkonto, og du bruker da ditt ordinære brukernavn og passord (det samme som i Fronter, epost, FEIDE, tilgang til skolens datamaskiner, osv.) for å logge inn.

Etter at du har logget deg inn møter du en nettside med en liste over s.k. nye valg. Dette er valg der du er oppført i manntallet og hvor du ikke allerede har avgitt stemme. Etter at du har markert et valg kan du enten trykke på knappen "Vis info" eller "Velg". I sistnevnte tilfelle vil du begynne avgi stemme. Du kan avbryte denne prosessen helt frem til den er slutt. Etter ha avgitt stemme kan du også ombestemme deg, sålenge som valget fortsatt er åpent. For gjøre dette bruker du listen over "åpne valg". Du kan da stemme om igjen. Hvis du gjør dette blir din tidligere stemme forkastet når du leverer en ny stemme.

Det finnes to vinduer til på siden som kan velges, hhv. åpne valg og andre valg. Det første av disse er valg hvor du allerede har avgitt stemme, men som fortsatt er åpne. Her kan du gå om du vil endre din stemme i et åpent valg. Dette vil da fungere akkurat slik som det å avgi stemme første gang. Den siste ("andre valg") er valg hvor du ikke står i manntallet. Hvor du mener at det ikke er korrekt at du ikke står oppført i manntallet kan du her avgi stemme uansett. Denne vil da (dog ikke innholdet - altså hva du har stemt) oversendes valgstyret som fatter vedtak i saken.

Hjelpetekster finnes på venstresiden på de enkelte sidene. Merk at endel funksjonalitet av designmessig karakter er utelatt fra applikasjonen for sikre at den virker på alle plattformer og i alle standardkonforme nettlesere. Etter innlogging vil du ha tyve minutter på å stemme. Tyve minutter etter innlogging vil sesjonen utløpe. Du må da logge inn på nytt og forsøke igjen.

Klikk her for å avgi stemme